تاريخ : شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ | 8:24 | نوشته ی دکتر : alireza
آقا کلاسای ما کلا تشکیل نمیشه مگر خلافش ثابت بشه!امروزم برای دومین جلسه پیاپی بافتمون پرید!

تازه فهمیدیم جلسه بعدم می پره وبراجلسه بعدبعدش باید یه سری کارای ماورایی انجام بدیم بیاریم

ارایه بدیم.البته مثل اینکه این فقط ما نیستیم که کلاسامون روهواست آخه وقتی وارد کلاس شدیم رو برد

نوشته بود:استاد!ماآمدیم شما نبودید رفتیم ــ۱۸:۳۰!!!!